Dynamo Kyiv Players USSR Premier League Champions:

The players are shown with their actual numbers in the league-winning Dynamo Kyiv rosters.

1961

 1. Makarov
 2. Koltsov
 3. Suchkov
 4. Szabo
 5. Voinov
 6. Turyanchik
 7. Serebryannikov
 8. Bazilevich
 9. Kanevskiy
 10. Biba
 11. Lobanovskiy
 12. Klyuev
 13. Troyanovskiy
 14. Schegolkov
 15. Anufrienko
 16. Scherbakov
 17. Sorokin
 18. Kashtanov
 19. Zaitsev
 20. Yerokhin

1966

 1. Banishevskiy
 2. Schegolkov
 3. Sosnikhin
 4. Szabo
 5. Ostrovskiy
 6. Turyanchik
 7. Serebryannikov
 8. Puzach
 9. Medvid
 10. Biba
 11. Khmelnitskiy
 12. Rudakov
 13. Levchenko
 14. Krulikovskiy
 15. Parkuyan
 16. Byshovets
 17. Muntyan
 18. Vankevich
 19. Shpakov
 20. Soroka

1967

 1. Banishevskiy
 2. Schegolkov
 3. Sosnikhin
 4. Szabo
 5. Ostrovskiy
 6. Turyanchik
 7. Serebryannikov
 8. Puzach
 9. Medvid
 10. Biba
 11. Khmelnitskiy
 12. Rudakov
 13. Levchenko
 14. Krulikovskiy
 15. Parkuyan
 16. Byshovets
 17. Muntyan
 18. Vankevich
 19. Shpakov
 20. Semenov

1968

 1. Banishevskiy
 2. Schegolkov
 3. Sosnikhin
 4. Szabo
 5. Ostrovskiy
 6. Turyanchik
 7. Serebryannikov
 8. Puzach
 9. Medvid
 10. Biba
 11. Khmelnitskiy
 12. Rudakov
 13. Levchenko
 14. Krulikovskiy
 15. Parkuyan
 16. Byshovets
 17. Muntyan
 18. Vankevich
 19. Pilipchuk
 20. Kaschei

1971

 1. Rudakov
 2. Dotsenko
 3. Sosnikhin
 4. Matvienko
 5. Reshko
 6. Troshkin
 7. Serbryannikov
 8. Puzach
 9. Medvid
 10. Byshovets
 11. Khmelnitskiy
 12. Prokhorov
 13. Kolotov
 14. Veremeev
 15. Bogovik
 16. Zhuravskiy
 17. Muntyan
 18. Onischenko
 19. Blokhin
 20. Belous

1974

 1. Rudakov
 2. Maslov
 3. Matvienko
 4. Fomenko
 5. Reshko
 6. Troshkin
 7. Muntyan
 8. Onischenko
 9. Kolotov
 10. Veremeev
 11. Blokhin
 12. Samokhin
 13. Zuyev
 14. Buryak
 15. Damin
 16. Kondratov
 17. Kovalev
 18. Kochubinskiy
 19. Shevchenko
 20. Shepel

1975

 1. Rudakov
 2. Konkov
 3. Matvienko
 4. Fomenko
 5. Reshko
 6. Troshkin
 7. Muntyan
 8. Onischenko
 9. Kolotov
 10. Veremeev
 11. Blokhin
 12. Samokhin
 13. Zuyev
 14. Buryak
 15. Damin
 16. Kuznetsov
 17. Slobodyan
 18. Kochubinskiy
 19. Shevchenko
 20. Boiko

1977

 1. Rudakov
 2. Konkov
 3. Matvienko
 4. Fomenko
 5. Reshko
 6. Troshkin
 7. Muntyan
 8. Onischenko
 9. Kolotov
 10. Veremeev
 11. Blokhin
 12. Yurkovskiy
 13. Zuyev
 14. Buryak
 15. Berezhnoi
 16. Lozinskiy
 17. Slobodyan
 18. Khapsalis
 19. Kovalev
 20. Bessonov

1980

 1. Ramenskiy
 2. Konkov
 3. Baltacha
 4. Kaplun
 5. Demyanenko
 6. Lozinskiy
 7. Buryak
 8. Bessonov
 9. Kolotov
 10. Veremeev
 11. Blokhin
 12. Mikhailov
 13. Zhuravlev
 14. Evtushenko
 15. Boiko
 16. Oliferenko
 17. Sorokalet
 18. Khapsalis
 19. Khlus
 20. Taran

1981

 1. Ramenskiy
 2. Konkov
 3. Baltacha
 4. Kaplun
 5. Demyanenko
 6. Lozinskiy
 7. Buryak
 8. Bessonov
 9. Kolotov
 10. Veremeev
 11. Blokhin
 12. Mikhailov
 13. Zhuravlev
 14. Evtushenko
 15. Boiko
 16. Dumanskiy
 17. Sorokalet
 18. Khapsalis
 19. Khlus
 20. Bal

1985

 1. Chanov
 2. Bessonov
 3. Baltacha
 4. Kuznetsov
 5. Demyanenko
 6. Ratz
 7. Mikhailichenko
 8. Bal
 9. Zavarov
 10. Evtushenko
 11. Blokhin
 12. Mikhailov
 13. Evseev
 14. Yaremchuk
 15. Belanov
 16. Onufrienko
 17. Yakovenko
 18. Karataev
 19. Huschin
 20. Palomar

1986

 1. Chanov
 2. Bessonov
 3. Baltacha
 4. Kuznetsov
 5. Demyanenko
 6. Ratz
 7. Mikhailichenko
 8. Bal
 9. Zavarov
 10. Evtushenko
 11. Blokhin
 12. Mikhailov
 13. Evseev
 14. Yaremchuk
 15. Belanov
 16. Onufrienko
 17. Yakovenko
 18. Karataev
 19. Scherbakov
 20. Horiliy

1990

 1. Chanov
 2. Bessonov
 3. Bal
 4. Kuznetsov
 5. Demyanenko
 6. Ratz
 7. Mikhailichenko
 8. Litovchenko
 9. Salenko
 10. Protasov
 11. Yaremchuk
 12. Zhidkov
 13. Zayets
 14. Luzhniy
 15. Tsveiba
 16. Shmatovalenko
 17. Yakovenko
 18. Annenkov
 19. Kovalets
 20. Derkach

My Homepage
Back to My HomePage


Last updated by Eugene Berkovich on April 25, 2001 at 11:05 AM